• darkblurbg

In een serie vlogs neemt Kapelaan Koen u met Maria mee op weg naar Kerstmis.
Verschillende Mariafeesten komen in de video's aan de orde.

Inleiding

Onbevlekte ontvangenis

Maria van Guadeloupe

De aankondiging van de geboorte van Jezus