• darkblurbg

(woordje n.a.v. Lucas 1: 26-38)

De viering van en voor de mensen van het RIBW die helaas niet doorgaat, hadden we de titel gegeven: “Nieuw leven begint in de stal.”

Dat thema is gekozen met het oog op de kwetsbare mensen, mensen die onzeker, geslagen, verslagen en met weinig hoop door het leven gaan. Mensen die zich, om welke reden ook, buitengesloten voelen. Voor een deel zullen een aantal cliënten van het RIBW zich daarin herkennen. En hoe herkenbaar is het vandaag de dag nu we, en dat klinkt bijna bijbels, ons in het tweede corona-jaar bevinden. Nu blijkt hoe kwetsbaar we zijn, dat velen onzeker en angstig zijn, dat de hoop op een mooie toekomst lijkt te verdampen, dat mensen zich eenzaam en buitengesloten voelen.

Grondgedachte van de viering is dat nieuw leven daar begint waar liefde is, waar zorgzame mensen zijn, waar mensen zijn die het nieuwe leven koesteren en het leven de ruimte geven om te kunnen groeien. En als je het zo formuleert: nieuw leven begint waar liefde is, waar zorgzame mensen zijn, waar mensen zijn die het nieuwe leven koesteren en het leven de ruimte geven om te kunnen groeien, dan kun je bijna niet anders denken dat het over de Kerststal gaat. Dat kleine stalletje waar in het midden van een donkere nacht iets bijzonders geschiede.

En in dat stalletje blijkt dat nieuw leven, nieuwe kansen en mogelijkheden niets van doen hebben met rijkdom, met opleiding of afkomst. Nieuw leven, kansen en mogelijkheden beginnen daar waar mensen elkaar de ruimte geven en waar mensen elkaar op handen dragen.

Maar: nieuw leven, de geboorte van een kind, nieuwe wegen, nieuwe kansen … dat gebeurt zelden van de ene op de andere dag. Nieuw leven moet groeien, moet de kans krijgen om te groeien. Nieuw leven heeft te maken met uitzien naar een nieuwe morgen. Nieuw leven heeft te maken met hoop, hoopvol uitzien, met dromen en verwachtingen, met  zélf geloven in nieuwe kansen, met zélf aan de slag gaan.

Het nieuwe leven in de stal van Bethlehem kent ook een aanloop. Het begint met het verhaal van vandaag. Met een bezoek van een engel, en dat wil zeggen dat God ons mensen niet uit het oog verliest. Hoe mooi kan een nieuw begin zijn? Het begint met de vraag aan Maria. Of zij ruimte wil geven aan dat nieuwe leven. Of zij, tegen gewoonte, tegen bestaande conventies in, tegen roddel en achterklap die zullen komen, toch ruimte wil maken voor een nieuw en goddelijk begin. Maria zegt “Ja”. Zij zegt: “Mij geschiede naar Uw Woord.” Ik zal doen God, wat U van mij vraagt, zegt Maria.

Dat is het begin van nieuw leven. Leven dat in het teken zal staan van “er zijn voor elkaar”, van liefde en onvoorwaardelijke trouw. Van geloven in de goedheid van mensen. Van geloven en blijven geloven in mensen die niet volmaakt zijn, die soms een beetje of heel erg de mist in gaan. Nieuw leven … voor iedereen. Wie je ook bent, waar je ook vandaan komt, wat je ook gedaan hebt, wat je ook gelaten hebt.

Kom laten we naar Bethlehem gaan. Daar vinden we het nieuwe leven. Voor Jozef en Maria, voor de herders, voor de drie koningen en ook voor ons: voor alle menen van goede wil!

Mooie Adventsdagen toegewenst.

Geloven met Maria
Goede God,
in Maria laat U ons zien
wat geloven betekent:
onderweg zijn door het leven
met een toekomst,
die deze dagen zeker
allesbehalve duidelijk is.

Mag het geloof van Maria
ons blijven inspireren.
Mag met ons bidden tot Maria
onze hoop op betere tijden groeien,
en het ons hoop en vertrouwen geven
op een toekomst met allen die ons lief,
met Maria en met U.

Leer ons zien
van dag tot dag
wat het leven
van ons vraagt,
zo bidden wij tot U
uit naam van Uw Zoon,
de moeder Gods, Amen.