• darkblurbg

Toelichting bij het symbool dat in de kerk van Broekhoven tot en met Driekoningen gebruikt wordt.

Het verhaal van Kerstmis kent zijn begin in de hemel. Het begint met de vraag van een hemelse boodschapper, aan Maria. Of zij ruimte wil geven aan het Nieuwe Leven dat van Godswege aan ons mensen wordt toegezegd. Of Maria, tegen gewoonte, tegen bestaande conventies in, tegen roddel en achterklap die zullen komen, tóch ruimte wil maken voor een nieuw en goddelijk begin.

Maria zegt “Ja”. Zij zegt: “Mij geschiede naar Uw Woord. Ik zal doen God wat U van mij vraagt.”

Dat is het begin van nieuw Licht en Leven. Licht en Leven in het teken van “er zijn voor elkaar”, van liefde en onvoorwaardelijke trouw. Van geloven in de goedheid van mensen. Van geloven en blijven geloven in mensen die niet volmaakt zijn, die soms een beetje of heel erg de mist in gaan.

Licht en Leven … voor iedereen. Wie je ook bent, waar je ook vandaan komt, wat je ook gedaan hebt, wat je ook gelaten hebt.

Laten we gaan …
Geschrokken van het felle licht doen de herders wat de engelen gezegd hebben. Ze gaan naar de stal.

Beduusd en wat onhandig staan ze even later in de stal. Stil, met verwondering en met bewondering. Ze voelen aan dat die nacht een hele bijzondere nacht is. Geraakt zijn ze. Geraakt door een kind in een kribbe. Ontroerd door nieuw leven, juist op deze plek.

Geraakt door het Nieuwe Leven. Geraakt door een kind in een kribbe. Ontroerd door Nieuw Leven, juist op deze plek.

Nieuw leven, nieuwe kansen en mogelijkheden in een mensenleven hebben niets van doen met rijkdom, met opleiding of afkomst. Nieuw leven, kansen en mogelijkheden beginnen daar waar mensen elkaar de ruimte geven en waar mensen elkaar op handen dragen.

Na deze nacht ligt een nieuwe toekomst voor jou open. Je hoeft er alleen maar behoedzaam en met open handen naar toe te lopen…

Kom, dan gaan we samen,
het Kind wacht op ons!

In dit licht
Durf ik naar het Licht te gaan,
Licht van het onschuldig Kind.
Zie ik in dat Licht, kracht en liefde
of maakt duisternis mij blind

In dat nieuwe Licht gaan ogen open
voel ik mij gezien, bemind,
zie ik onschuld, kracht en liefde
die zich ook in mij bevindt

Het is dit Licht in ieders ogen
dat ons met elkaar verbindt
Laat het stralen alle dagen
opdat nieuw Leven nú begint.

Zalig Kerstfeest

en een

Voorspoedig en Gezond 2022