• darkblurbg

In de kapel in het zijportaal van de St. Jozefkerk (Heuvel) is een aanbiddingskapel. Daar kunt u overdag binnenlopen voor gebed en stille tijd.