Petrus en Paulusprogramma 'Allerlei Heiligen' 2018-2019
 

In september 2018 verscheen de Nederlandse vertaling van de pauselijke exhortatie Gaudete et Exsultate (“Verheugt u en jubelt”).
Een exhortatie is een aansporingsbrief, gericht aan alle gelovigen wereldwijd. Deze aansporingsbrief gaat over het thema ‘Heiligheid’ en je kunt hem lezen als een reactie op de vraag 'is in onze tijd dan helemaal niets meer heilig?'. Het is een aansporing om juist in onze wereld het begrip
'Heiligheid' hoog te houden.
Heiligheid is een thema dat je van allerlei kanten kunt benaderen. Wat betekent het als je zegt dat iets of iemand heilig is? Hoe wordt je eigenlijk heilig? Leven er alleen binnen de kerk heiligen of ook daarbuiten? Zijn er tegenwoordig nog heiligen? Met deze vragen gaan we komend jaar vanuit het Petrus en Paulusprogramma aan de slag vanuit het thema ‘Allerlei Heiligen’.
Van december 2018 tot en met november 2019 zetten we elke maand een bekende heilige centraal. We organiseren rond deze heilige activiteiten: een lezing, een viering, een wandeling, expositie of uitvoering waarin het gaat om deze betekenis van deze heilige: welke zaak, welk belang heeft deze heilige in zijn leven behartigd? Hoe is hij of zij eigenlijk heilig geworden?
Zo hopen we vanuit het Petrus en Paulusprogramma een mooie reactie te geven op de oproep van paus Franciscus.


 

December: Sint Nicolaas – Het vierde geschenk
Wie aan Sinterklaas denkt, denkt aan pakjesavond en aan cadeautjes voor de kinderen. Sinterklaas was de Heilige die opkwam voor kinderen, ter bescherming. Daarom wordt hij ook aangeduid als kindervriend. Op 6 december vieren we zijn feest. We grijpen dit feest ook aan om te beginnen met de actie ‘Het vierde geschenk’.

Inzamelingsactie kinderspeelgoed (dec tot 5 januari 2019)
De actie “het Vierde geschenk’ is een inzamelingsactie van kinderspeelgoed en begint in onze kerk begin december, vanwege Sint Nicolaas, maar ze loopt door tot Driekoningen. De speelgoedactie is een initiatief van een aantal Tilburgse organisaties: de Hasseltse Kapel, de O.L. Vrouw ter Noodkapel, en Peerke Donders. Het initiatief is geïnspireerd op de eeuwenoude traditie van het Driekoningenzingen. Onderdeel van verhaal van Driekoningen zijn de
geschenken (goud, wierook en mirre) die de drie koningen naar het kerstkind brengen. Deze actie introduceert een vierde geschenk.
Kinderen worden gedurende de maand december tot 5 januari 2019 uitgenodigd om speelgoed waar ze niets meer
mee doen, ter beschikking te stellen aan leeftijdgenootjes die geen of weinig speelgoed hebben. In de Petrus en Pauluskerk zullen vanaf begin december manden komen te staan waarin u overbodig maar nog goed te gebruiken speelgoed kunt achterlaten als bijdrage aan deze actie.


Praktische informatie “Inzamelactie speelgoed”
• Wanneer: December tot 5 januari
• Waar: verschillende locatie’s waaronder de Petrus en pauluskerk
• Wat: bruikbaar en compleet speelgoed


 

Optocht (5 januari 17.00 uur Heikese Kerk)
Dit initiatief krijgt in het eerste weekend van januari een hoogtepunt.
Op zaterdag 5 januari zal er in de Tilburgse binnenstad een optocht worden gehouden vanaf de Heikese kerk (aanvang 17.00 uur) en trekt door de binnenstad naar de kerststal en de Heuvelse Kerk. Dit initiatief borduurt in feite voort op een soortgelijke stoet die tot in de jaren ’60 in Tilburg bestond. Het zal een feestelijke stoet zijn op weg naar de Ster, met onder andere 3 Koningen op kamelen, een kleine kudde schapen, een kinderkoor en gemengd koor, 1 kleine en 1 grotere muziekgroep en een rijtuig met daarin kinderen en cadeautjes. In de Heuvelse kerk wordt dan met verhalen en zang het Vierde Geschenk op een bijzondere wijze uitgelegd en gevierd.


Praktische informatie Optocht “Driekoningenintocht & vierde Geschenk”
• Datum: zaterdag 5 januari 17.00 uur, Heikese Kerk


  Driekoningenzingen
Tenslotte is er op zondag 6 januari van 16.00 uur tot 18.30 uur
weer het Driekoningenzingen in onze Petrus en Pauluskerk. Lees meer >>>

 

Januari: Onderweg naar heiligheid: Peerke Donders

14 januari is de sterfdag van Peerke Donders. Petrus Donders is misschien wel de bekendste Tilburger. Vandaar dat hij door de Tilburgers liefkozend ‘Peerke’ genoemd wordt. Voor hen is hij een echte heilige, hoewel hij officieel in de katholieke kerk nog niet is heilig verklaard. Wel ‘zalig’, en dat wordt veelal als een grote stap richting heiligheid gezien. Peerke is bekend vanwege zijn onvermoeibare inzet in een Surinaamse leprakolonie en zijn onwankelbaar geloof en vertrouwen.
Op de sterfdag van Petrus Donders, maandag 14 januari, wordt daarom in de Pauluszaal van de Tilburgse Petrus en Pauluskerk aan de Vierwindenlaan een lezing gehouden door mevrouw C. Peters, vicepostulator in het proces van heiligverklaring van de Zalige Petrus Donders. In deze lezing zal ze ingaan op zijn levensloop, op het verloop
van het proces en op wat er nog nodig is voor de heiligverklaring. Ook is er uitgebreid ruimte voor het publiek om vragen te stellen.

Praktische informatie
• Datum: maandag 14 januari, 19.30 uur
• Locatie: Pauluszaal, Petrus en Pauluskerk, Tilburg
• Entree: gratis

Januari: Petrus Donders
Hoewel hij nog niet heilig is verklaard (maar wel zalig) is het een zeer aansprekende figuur in Tilburg. Zijn missie naar Suriname onder de melaatsen spreekt volop tot de verbeelding en geeft ons de kans om een nader zicht te krijgen op het thema ‘Heiligheid’. We brengen op zaterdag 19 januari om 14.00 uur een bezoek aan het Peerke Donders-paviljoen en krijgen daar ook informatie over het proces van heiligverklaring.


Praktische informatie
• Datum: zaterdag 19 januari, 14.00 uur
• Locatie: Peerke Donders-paviljoen, Peerke Donderspark 3 Tilburg
• Entree: €2,50


 

  Februari: H. Blasius
De Blasiuszegen beschermt tegen keelaandoeningen en andere kwalen. De laatste jaren is deze zegen ook in onze Petrus en Pauluskerk weer in zwang gekomen. Aan het eind van de mis, op zondag 3 februari (Maria Lichtmis)
kunt u deze weer ontvangen. De heilige Blasius is bekend als beschermheilige van lijders aan keelziekten. Op donderdag 7 februari is er in de Pauluszaal om 19.30 uur een filmavond waarin we gaan kijken naar de film Miracles from Heaven, een film gebaseerd op een waargebeurd genezingsverhaal.


Praktische informatie
• Datum: donderdag 7 februari, 19.30 uur
• Locatie: Pauluszaal, Petrus en Pauluskerk


 

Maart: De heilige Oscar Romero

Als we aan heiligen denken, dan denken we vaak aan mensen die ver in het verleden leefden, maar Oscar Romero is een heilige die wij in onze eigen levenstijd nog hebben meegemaakt. We hebben over zijn optreden gehoord in nieuwsberichten, radiojournaals en televisieprogramma’s. Op 24 maart 1980 werd hij, tijdens het vieren van de eucharistie, vermoord, omdat hij één van de voornaamste critici was van het onderdrukkende bewind in zijn land, El Salvador. Hij was toen aartsbisschop. Zeer recent, op 14 oktober 2018, werd hij heilig verklaard door paus Franciscus.

Lezing:De heilige Oscar Romero, Yosé Höhne Sparborth

Over het leven en gedachtegoed van Oscar Romero verscheen in 2006 het boek “Een stem uit de kathedraal”. Daarin wordt beschreven hoe zijn geloof hem onstuitbaar leidde tot zijn riskante optreden als bevrijdingstheoloog en het lot dat hij moest ondergaan. De schrijfster is Yosé Höhne Sparborth. Zij komt op donderdag 14 maart in de Pauluszaal zijn verhaal vertellen en ze brengt het ook in beeld door middel van een fotoreportage met beelden en impressies uit El Salvador.

Praktische informatie
• Datum: donderdag 14 maart, 20.00 uur
• Locatie: Pauluszaal, Petrus en Pauluskerk
• Entree: € 5, --

 
 

Filmavond Erbarme dich (di 2 april) In samenwerking met de Protestantse Gemeente Tilburg e.o. en de Ekklesia uit Tilburg bekijken we de film ‘Erbarme Dich’. Voor heel veel mensen, of ze nu gelovig zijn of niet, is de  Mattheuspassion van Bach een aansprekend muziekstuk. In de vastentijd en in de Goede Week zijn er talloze uitvoeringen die steevast door een breed publiek druk worden bezocht. Klaarblijkelijk brengt de muziek iets bij mensen teweeg, dat in geen ander muziekstuk te vinden is. De film ‘Erbarme Dich’ gaat hierover en wil juist de reden van die vervoering in beeld brengen. Net als het lied ‘Erbarme Dich’ gaat de film over de pijn die het leven kan brengen. Een pijn die voor heel veel mensen herkenbaar is, omdat ze met het leven samenhangt. In het Erbarme Dich wordt die pijn door Jezus uitgezongen, maar ook in een breder perspectief gezet. Ze wordt begrepen en doorleefd. In de film ‘Erbarme Dich’ worden mensen, die zelf in hun leven moeilijke omstandigheden hebben doorgemaakt, uitgenodigd om te luisteren naar een uitvoering van de Mattheuspassion. Met hen wordt gepraat over wat het bij hen in hun omstandigheden teweegbrengt: een moeder die haar kind verloren heeft, een man die uit onmacht met zijn vader heeft gebroken, een groep daklozen. De muziek van de Mattheuspassion blijkt hen een gevoel van herkenning te geven, een herkenning van de pijn die ontstaat wanneer men door het diepste dal gaat. Tegelijkertijd geeft de muziek een gevoel van troost. Ondanks de pijn zet de muziek niet aan tot vlucht of haat, maar tot begrip en verdraagzaamheid. Vergeef het hun, ontferm U over hen.

 

Praktische informatie
• Datum: dinsdag 2 april, 19.30 uur
• Locatie: Opstandingskerk, Cobbenhagenlaan 8, Rode zaal
• Entree: € 1,50

 

 
 

April: De Heilige Mattheus

Wie de naam “Mattheus” noemt, roept verschillende associaties op. Allereerst is er de apostel Mattheus. Dit is niet noodzakelijkerwijs dezelfde persoon als de evangelist. De meeste bijbelwetenschappers gaan ervan uit dat het hier feitelijk twee verschillende personen betreft. En dan is er nog De Mattheus. De gezongen Mattheuspassie van Johan-Sebastian Bach, een muziekstuk dat in de Goede Week zo’n grote schare toehoorders trekt tot ver buiten de kerken, dat het een begrip op zichzelf geworden is.

In de maand April willen we Mattheus onder de aandacht brengen in alle drie de gestalten, want ze zijn met elkaar verbonden: in een viering, in een filmavond en in een muziekuitvoering.

 

Themaviering De bekering van Mattheus (za 6 apr)

Veel schilderijen en verhalen over Mattheus brengen zijn bekering in beeld. Als tollenaar en belastinginner geroepen door Jezus, staat hij op en volgt Hem op zijn weg door het heilige land. Het is een aangrijpend levensverhaal, dat ook zijn weerslag vindt in het evangelie. In de themaviering van 6 april willen we dit levensverhaal en hoe het in het evangelie doorklinkt centraal stellen. Het leidt tot een verrassende conclusie …

Deze themaviering vindt plaats in het kader van de cyclus

Bidden voor het eten. Na afloop is er een gezamenlijke maaltijd met soep. De vormelingen van dit jaar verzorgen de soep.

Praktische informatie
• Datum: zaterdag 6 april, 18.00 uur
• Locatie: Pauluszaal, Petrus en Pauluskerk
• Na afloop gezamenlijke maaltijd met soep

 
 
 

Muziekuitvoering: Fragmenten uit de Mattheuspassion

Van Bachs Mattheuspassion is het ‘Erbarme Dich’ een muziekstuk dat veel mensen het meest aanspreekt, maar er zijn meer fragmenten die tot de verbeelding spreken en die een speciale sfeer teweegbrengen. Die sfeer hoort voor veel mensen speciaal bij de vastentijd en in de Goede Week. Het mooist is het natuurlijk als de muziek ‘live’ gezongen wordt. Na de viering op palmzondag 14 april bent u van harte uitgenodigd om te luisteren naar enkele gezongen fragmenten van dit aangrijpende stuk. De dirigent van ons Petrus en Pauluskoor, Joost van der Wulp, en enkele professionele musici zullen de fragmenten uitvoeren.

Praktische informatie
• Datum: zondag 14 april, 11.30 uur
• Locatie: Petrus en Pauluskerk
• Kosten: geen

 
 

Mei: Heilige Moeder Maria

Dat de meimaand Mariamaand is, is velen bekend. Binnen én buiten de kerk. Van alle heiligen uit onze kerk is Maria wel degene die mag rekenen op de grootste schare aanhangers in onze streken. Onvoorstelbaar veel mensen steken in de meimaand een kaarsje op in één van de kapelletjes langs de Brabantse wegen. Fietsers en wandelaars: ze kunnen de verleiding niet weerstaan om even een lichtje te branden.

 

Avond met Paul Spapens (do 9 mei)

Dat de journalist Paul Spapens een Maria-vereerder is, zal vele mensen bekend zijn. Hij kan er ook heel beeldend en inzichtelijk over spreken. Dat komt hij op 9 mei in onze Pauluszaal doen onder de titel “Ons moeder van Brabant”. Lees meer >>>

Praktische informatie
• Datum: donderdag 9 mei, 20.00 uur
• Locatie: Petrus en Pauluskerk, Pauluszaal
• Kosten: €3,00

 
 

Wandeltocht naar de Hasseltse kapel

In mei gaan veel mensen ook de Hasseltse kapel bezoeken. Eén van de oudste stukjes Tilburg, dat al sinds mensenheugenis een plaats van Mariadevotie is. Op donderdag 16 mei willen we vanuit onze kerk, in een wandeltocht, gezamenlijk op weg gaan naar de Hasseltse kapel. Aldaar zullen we in een korte plechtigheid Maria eer brengen en is er ruimte om een kaarsje aan te steken voor de Moeder Gods.

Praktische informatie
• Datum: donderdag 16 mei, 19.30 uur
• Locatie: Vertrek vanaf het kerkplein Petrus en Pauluskerk
• Kosten: geen

 
 

Lezing Frank Bosman “De liefste is de grootste,
     aan de slag met Paulus in de 21e eeuw”

Paulus is een van de bekendste christelijke auteurs. Van alle nieuwtestamentische auteurs is hij de enige die Jezus niet zelf heeft ontmoet. Zijn brieven zijn wereldberoemd en hebben het christendom diep beïnvloed, maar tegelijkertijd zijn z'n teksten moeilijk, streng en volgens vele critici ouderwets. Op woensdagavond 12 juni gaan we onder leiding van theoloog Frank Bosman heel concreet met deze moeilijke man, Paulus, aan de slag. We kijken naar zijn beroemdste teksten en vragen ons af: wat zou hij vandaag de dag hebben gezegd? Kunnen we Paulus vertalen naar het hier en nu? Inleider gaat samen met de deelnemers aan de slag in een interactieve workshop.

Praktische informatie
• Datum: woensdag 12 juni, 20.00 - 22.00 uur
• Locatie: Pauluszaal
• Entree: €5,00 (inclusief koffie en thee)

 
 
  Met heiligen de rest van het jaar door
Hieronder noemen we voor uw overzicht nog de heiligen waaromtrent het komend jaar activiteiten zullen worden opgezet:

• september: H. Augustinus
• oktober: Sint Franciscus
• november: Sint Caecila