Pater Pio

Elke donderdag van 16.00 uur tot 17.00 uur is er in de Piokapel een wekelijkse aanbidding.

Tijdens het stilte-uur is het Allerheiligste uitgesteld. We sluiten het uur af met het zingen van het Tantum Ergo en de zegen met het Allerheiligste.

U bent welkom om met ons een halfuur of een gedeelte van deze tijd, zolang als u tijd hebt, even stil te zijn, en onze gedachten en harten bij God te brengen.

Van harte aanbevolen, u hoeft er niet voor in te schrijven, maar een ieder is van harte welkom.

 


  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Vorige Volgende

Nieuws Trouwlaan 11-04-2017

Pro Ecclesia et Pontifice voor Ria van den Hout

Pro Ecclesia et Pontifice voor Ria van den Hout

Zondag 26 Maart heeft Ria van den Hout uit handen van diaken Hans Vugs de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice ontvangen. Ria is al jarenlang als vrijwilliger actief en zet zich voor alles en iedereen met hart en ziel in. Onder andere tijdens haar werkzaamheden als koster, lector en acoliet zet ze zich in voor onze parochie, maar ook bij de Vincentiusvereniging staat ze voor iedereen klaar. Ook al is op de voorgrond staan normaal niet iets voor Ria, toch was het haar dag en daarom werd ze onder luid applaus door iedereen bedankt voor haar werk en inzet. Samen met haar familie, parochianen en andere belangstellenden na de viering dan ook op Ria het glas geheven.

Nieuws Trouwlaan 14-12-2014

23 juni koffieochtend

23 juni koffieochtend

Op donderdag 23 juni 2016 hebben wij op locatie Trouwlaan weer onze koffieochtend. We gaan gezellig koffie of thee drinken van 10:30 uur tot 12:00 uur en bijpraten over de ontwikkelingen in de wijk. We komen dan samen in de ontmoetingsruimte. Op die ochtend is ook de kerk en de Pio-kapel open. U bent allen van harte uitgenodigd!

Nieuws Trouwlaan 01-06-2014

Diaken Vugs 12,5 jaar diaken

Diaken Vugs 12,5 jaar diaken

Op Hemelvaartsdag is gevierd dat diaken Vugs 12,5 jarig aan de Trouwlaan verbonden is. Om 10.00 u. was er een mooie eucharistieviering in de kerk van de Trouwlaan, waarin op het eind door pastoor Schrauwen en een aantal parochianen een dankwoord werd gehouden. Diaken Vugs zelf dankte God voor zijn tijd die als diaken. Hij sprak ook de wens uit om, als God het wil, nog 2,5 jaar toe te mogen voegen aan zijn diakenschap. Wij hopen allen dat die wens bewaarheid mag worden en willen, ook namens het bestuur, diaken Vugs hartelijk bedanken voor zijn inzet in Parochie De Goede Herder.

Nieuws Trouwlaan 24-11-2012

H. Gerardus Majellakerk 90 jaar

H. Gerardus Majellakerk 90 jaar

In december 2012 bestaat de Gerardus-Majellakerk 90 jaar. We vieren dit met een pontificale Eucharistieviering op zondag 2 december. Bisschop A. Hurkmans komt dit met ons vieren.Voorafgaande aan deze dag worden er na de grote vakantie allerlei activiteiten georganiseerd voor kinderen, ouderen, zieken, vrijwilligers en belangstellenden.Om de nodige financiële middelen bijeen te brengen verkopen we Granietsteenkaarsjes, met onze kerk er op, voor de prijs van 5 euro. Elk weekend verkrijgbaar in de kerk en in Koningsvoorde na elke viering. Ook kunt u hiervoor terecht elke ochtend door de week op het secretariaat van onze kerk.

Nieuws Trouwlaan 26-06-2012

Bijbel Groepen Gerardus Majellakerk

Bijbel Groepen Gerardus Majellakerk

In september willen we  in de Gerardus Majellakerk starten met enkele nieuwe groepen, (de reeds bestaande bijbelgroepen onder leiding van diaken Vugs en Riet van Overbeek gaan gewoon door.)   1. Een Bijbelgroep voor volwassenen, o.l.v. diaken Hans Vugs.2. Een kinderbijbelgroep voor kinderen die hun eerst communie al gedaan hebben3. Een Bijbelleesgroep voor volwassenen o.l.v. Jan Sloot   Waarom Bijbellezen?   De bijbel is niet één boek, maar een verzameling boeken. Soms zijn het verhalen, dan weer liederen en gebeden, dan weer preken. Maar toch is het ook één boek, het is één groot verhaal over hoe God met mensen omgaat, en hoe mensen met God omgaan, hoe ze hem zoeken, vinden en soms weer kwijt raken. Het begint bij het verhaal van Abraham, en loopt door, via Jezus, tot onze tijd. Want het verhaal van God met mensen gaat steeds verder.De bijbel lezen is daarom ook zoeken naar het verhaal van God in ons leven. We lezen  de bijbel in de kerk, als richtinggevend voor ons leven. Maar we kunnen  daarnaast ook persoonlijk de bijbel ter hand  nemen, om zo te ontdekken hoe wij in ons leven daar steun aan hebben. We kunnen het ook in een groep doen, om zo elkaar te helpen de lijn van God in ons leven te ontdekken.Bijbellezen is daarom meer dan studie van de bijbel, hoewel kennis van de bijbel en de bijbelse achtergrond wel nuttig is. Maar het is ook een religieus gebeuren, dat eindigt in gebed en misschien beetje bij beetje in verandering van leven.   Jan Sloot   Opgave via e-mail: info@hlgm.nl  of telefonisch op het secretariaat: 013-5423455

Nieuws Trouwlaan 13-05-2012

Gerardus Majellakerk 90 jaar in december

Gerardus Majellakerk 90 jaar in december

Dit jaar bestaat de Gerardus-Majellakerk 90 jaar. We vieren dit met een pontificale Eucharistieviering op zondag 2 december. Bisschop A. Hurkmans komt dit met ons vieren.Voorafgaande aan deze dag worden er na de grote vakantie allerlei activiteiten georganiseerd voor kinderen, ouderen, zieken, vrijwilligers en belangstellenden. Een feestcommissie zal dit verder uitwerken.Om de nodige financiële middelen bijeen te brengen verkopen we Granietsteenkaarsjes, met onze kerk er op, voor de prijs van 5 euro. Elk weekend verkrijgbaar in de kerk en in Koningsvoorde na elke viering. Ook kunt u hiervoor terecht elke ochtend door de week op het secretariaat van onze kerk.

Nieuws Trouwlaan 11-01-2012

Wekelijkse aanbidding

Wekelijkse aanbidding

Elke donderdag van 16.00 uur tot 17.00 uur is er in de Piokapel een wekelijkse aanbidding. Tijdens het stilte-uur is het Allerheiligste uitgesteld. We sluiten het uur af met het zingen van het Tantum Ergo en de zegen met het Allerheiligste. U bent welkom om met ons een halfuur of een gedeelte van deze tijd, zolang als u tijd hebt, even stil te zijn, en onze gedachten en harten bij God te brengen. Van harte aanbevolen, u hoeft er niet voor in te schrijven, maar een ieder is van harte welkom.  

Nieuws Trouwlaan 14-12-2014

23 juni koffieochtend

23 juni koffieochtend

Op donderdag 23 juni 2016 hebben wij op locatie Trouwlaan weer onze koffieochtend. We gaan gezellig koffie of thee drinken van 10:30 uur tot 12:00 uur en bijpraten over de...

Lees meer

Nieuws Trouwlaan 01-06-2014

Diaken Vugs 12,5 jaar diaken

Diaken Vugs 12,5 jaar diaken

Op Hemelvaartsdag is gevierd dat diaken Vugs 12,5 jarig aan de Trouwlaan verbonden is. Om 10.00 u. was er een mooie eucharistieviering in de kerk van de Trouwlaan, waarin op...

Lees meer

Nieuws Trouwlaan 24-11-2012

H. Gerardus Majellakerk 90 jaar

H. Gerardus Majellakerk 90 jaar

In december 2012 bestaat de Gerardus-Majellakerk 90 jaar. We vieren dit met een pontificale Eucharistieviering op zondag 2 december. Bisschop A. Hurkmans komt dit met ons vieren.Voorafgaande aan deze dag...

Lees meer

Nieuws Trouwlaan 26-06-2012

Bijbel Groepen Gerardus Majellakerk

Bijbel Groepen Gerardus Majellakerk

In september willen we  in de Gerardus Majellakerk starten met enkele nieuwe groepen, (de reeds bestaande bijbelgroepen onder leiding van diaken Vugs en Riet van Overbeek gaan gewoon door.)   1. Een Bijbelgroep...

Lees meer

Nieuws Trouwlaan 13-05-2012

Gerardus Majellakerk 90 jaar in december

Gerardus Majellakerk 90 jaar in december

Dit jaar bestaat de Gerardus-Majellakerk 90 jaar. We vieren dit met een pontificale Eucharistieviering op zondag 2 december. Bisschop A. Hurkmans komt dit met ons vieren.Voorafgaande aan deze dag worden...

Lees meer

Nieuws Trouwlaan 11-01-2012

Wekelijkse aanbidding

Wekelijkse aanbidding

Elke donderdag van 16.00 uur tot 17.00 uur is er in de Piokapel een wekelijkse aanbidding. Tijdens het stilte-uur is het Allerheiligste uitgesteld. We sluiten het uur af met het zingen...

Lees meer