• darkblurbg

Projectland
Het Afrikaanse land Zambia behoort tot de landen met het hoogste armoede-niveau en ongelijkheid in de wereld. Meer dan 58% (2015) van Zambia's 16,6 miljoen mensen verdienen minder dan de internationale armoedegrens van $ 1,90 per dag (vergeleken met 41% in Sub-Sahara- Afrika). Driekwart van de armen woont op het platteland.

Het dorp Chikowa ligt zeer afgelegen op ca. 100 km van Chipata, de provinciehoofdstad. De laatste 15 km is een onverharde weg. Het opleidingsniveau is in Chikowa en omgeving zeer laag door onvoldoende scholen en de onwil van veel ouders om hun kinderen naar school te sturen (slechts 30% van de kinderen gaat naar de basisschool). Wie meer opleiding wil, moet naar de stad verhuizen, wat voor de meeste mensen niet betaalbaar is. En als de jongeren toch een opleiding daar kunnen volgen, blijven zij vaak in de stad en het platteland blijft arm en onder- ontwikkeld. Dit resulteert vaak in tienerhuwelijken, werkeloosheid, alcoholisme...

Technische school CYDC
In 1983 begonnen de Comboni Missionarissen met het aanbieden van technisch onderwijs op het Chikowa Youth Development Centre (CYDC) in de afgelegen bush van Chikowa. Het CYDC is een non-profit NGO met als hoofddoel betaalbare en hoogwaardige technische training en menselijke vorming aan te bieden aan de jongeren van de provincie. Het centrum bereikt leerlingen in een straal van 150 km. De school is geregistreerd onder TEVETA (de nationale autoriteit die verantwoordelijk is voor technisch onderwijs in Zambia).

Momenteel biedt CYDC vijf schoolprogramma's aan: landbouw, metselen & metselwerk, (fijn) timmerwerk, automobieltechniek, voedselproductie/horeca. Naast deze technische vorming krijgen de jongeren in het centrum ook menselijke vorming en training in ondernemerschap. Bovendien krijgen alle studenten een basiscomputervorming.

Naast het opleidingsgedeelte heeft CYDC drie werkactiviteiten: timmerwerk, landbouw en veeteelt. Het levert ook diensten zoals het malen van maïs, mechanica, kruidenierswinkel, enzovoorts.

Deze productieactiviteiten dragen bij om inkomsten te genereren om de kosten voor de opleiding te ondersteunen, het centrum te runnen en de lokale bevolking van werk te voorzien.

CYDC heeft op het ogenblik 67 studenten in internaat die een een- of tweejarige opleiding volgen. Verder zijn er 80 studenten in het semi-internaat systeem; zij volgen korte cursussen van 4 maanden. Deze vinden 2x per jaar plaats. Het CYDC beschikt over 10 docenten, 1 Comboni Missionaris, 2 internationale Fidesco-vrijwilligers als docenten, 1 secretaresse, 3 koks en een directeur.

CYDC biedt zijn medewerkers langlopende contracten van tenminste een jaar aan met doorbetaling bij ziekte of onvoorziene omstandigheden. Dit soort contracten zijn zeldzaam in Zambia maar ze bieden belangrijke zekerheid en stabiliteit.

Relatie tussen Fidesco en CYDC
Tien jaar geleden sloot Fidesco Internationaal een samenwerkingsovereenkomst met CYDC. Sindsdien waren er elk jaar Fidesco-vrijwilligers aan het werk in CYDC. Ze werkten in verschillende onderdelen van het project als leraren, zoals in de timmerwerkplaats, de landbouw, de garage maar ook in de naburige kleuterschool. Jaarlijks zijn er doorgaans zo’n zes Fidesco-vrijwilligers bij deze verschillende delen van het werk van de Comboni’s betrokken. In 2018-2019 werden twee Nederlandse vrijwilligers (Peter en Tessa Jansen) met hun gezin door Fidesco uitgezonden naar dit project. Peter stuurde de vakopleiding timmerwerk aan, Tessa werkte als directrice van de naburig kleuterschool. Sinds 2021 steunt het Fidesco hoofdkantoor in Parijs dit project ook financieel en via deze weg kwam het voorstel voor dit huizenproject bij Fidesco Nederland terecht.

Voor meer informatie over Fidesco Nederland: www.fidesco.nl.

Doel van het Vastenactie-project
Het CYDC wil jonge mensen een goede en toch betaalbare technische opleiding bieden die hen in staat stelt om zelfvoorzienend te worden. Om de kosten voor de leerlingen laag te houden kan aan de leraren geen hoog salaris betaald worden. Om toch leraren aan te trekken en te houden stelt CYDC woningen voor hun en hun gezinnen ter beschikking. Zonder huis geen leraar - zonder leraar geen les!

Het project betreft de bouw van een huis met woningen voor leraren. De bouw is nodig omdat CYDC in 2020 een nieuwe cursus in catering is begonnen en hiervoor een nieuwe leerkracht heeft aangetrokken. De cursus heeft als doel om toekomstige Zambiaanse koks op te leiden. Sinds kort is John Banda, chef-kok in een restaurant in Lusaka, werkzaam bij CYDC. Door COVID-19 en de daardoor veroorzaakte crisis in het toerisme verloor hij zijn baan maar is nu leider van de catering opleiding van CYDC. Hij is een ervaren chef-kok en een grote aanwinst. Dankzij hem kon een samenwerking met safari-lodges in het South Luwanda National Park (1 uur afstand) aangegaan worden. De leerlingen kunnen daar een stage in de keuken volgen om praktijkervaring op te doen. Dit verhoogt de kansen op een baan na het behalen van het diploma. John Banda woonde samen met een andere leraar in een huis. Omdat deze leraar, en nog een andere, in 2022 getrouwd zijn, is het nodig om een nieuw huis te bouwen, dat plaats biedt aan twee leraren. Het bieden van een huis is een belangrijk voordeel voor een leraar en maakt de komst naar het afgelegen Chikowa waarschijnlijker; en omdat ze met hun gezin daar kunnen wonen is de waarschijnlijkheid dat ze blijven, groter. Anders trekken ze snel naar een stad waar het salaris hoger is. Het is belangrijk voor CYDC dat het goede leraren kan blijven aantrekken. Het huis is daarom dringend nodig om alle benodigde leraren voor het cursusaanbod te kunnen huisvesten. Anders kunnen de cursussen niet doorgaan en vermindert het leeraanbod voor de studenten.

De verwachte bouwtijd is zes maanden, in de tussentijd is er tijdelijke huisvesting voor de leraren. CYDC zal de bouw in eigen beheer en zoveel mogelijk met eigen krachten uitvoeren. CYDC heeft ervaring met soortgelijke bouwprojecten. Er staan al 11 huisjes op het terrein die door leraren, medewerkers en (Fidesco) vrijwilligers bewoond worden. De Comboni missionarissen hebben al veel gebouwen, huizen, kapellen gebouwd - en ze hebben ze allemaal voltooid. Ze zullen ook dit project ten einde brengen.

Kosten

  • Het door Vastenactie goedgekeurde totaalbedrag: € 26.000,-.
  • In samenwerking met de diverse parochies moet Fidesco ophalen: € 20.000,-.
  • Verwachte aanvulling door Vastenactie (30%): € 6.000,-.