• darkblurbg

Onze parochie ondersteunt in de vastentijd de technische school CYDC in Zambia. Het Chikowa Youth Development Centre (CYDC) leidt jonge mensen op in diverse technische beroepen. Na hun opleiding kunnen zij in de buurt aan het werk zodat zij niet wegvluchten naar de grote stad. Chikowa ligt zeer afgelegen op ca. 100 km van Chipata, de provinciehoofdstad. De laatste 15 km is een onverharde weg, dwars door de bush van Zambia, tegen de grens van Malawi.

Het CYDC wil jonge mensen een goede en toch betaalbare technische opleiding bieden die hen in staat stelt om zelfvoorzienend te worden. Om de kosten voor de leerlingen laag te houden kan aan de leraren geen hoog salaris betaald worden. Om toch leraren aan te trekken en te houden stelt CYDC woningen voor hun en hun gezinnen ter beschikking. Zonder huis geen leraar - zonder leraar geen les!

De christelijke organisatie Fidesco werkt sinds tien jaar samen met het CYDC voor de opbouw van dit Centrum en de opleiding van de jongeren. Elk jaar zijn er vrijwilligers werkzaam die het CYDC ondersteunen. Sinds enkele jaren biedt Fidesco ook een financiële ondersteuning aan het Centrum, waardoor verschillende projecten kunnen worden bekostigd. Het huidige Vastenactie-project ondersteunt de bouw van een huis waarin een leraar in gehuisvest zal worden. Dit is chef-kok John Banda, die lesgeeft op de nieuwe opleiding voedselproductie aan het CYDC.

Lees hier de uitgebreide informatie over het Vastenactie-project in Zambia.

Wilt u een kleine indruk krijgen van het project in Chikowa en het werk van de vrijwilligers daar? Kijk dan naar onderstaande video die u meeneemt naar Zambia.

Maak kennis met de technische school CYDC in Zambia

Klik hier voor nog meer video's die u een indruk geven van het project, het werk van de vrijwilligers daar en het leven in Zambia.

Ook van de verschillende opleidingen van de technische school CYDC in Chikowah zijn filmpjes gemaakt, zoals onderstaande.

Een rijke ervaring
Ook het Nederlandse gezin Jansen vertrok in 2018 voor een tijd naar CYDC om daar dienstbaar te zijn in de missie. Lees hier het verhaal van Peter en Tessa.

De Bisschoppelijke Vastenactie zamelt, samen met de missieorganisatie Fidesco, €26.000,- in om daarvan een woning te bouwen voor de leraar van de recent gestarte opleiding “voedselproductie”. Onze parochie gaat hierbij helpen zodat ook voor chef-kok John Banda en zijn gezin goede woonruimte beschikbaar komt.

Uw bijdrage
U kunt uw bijdrage voor deze Vastenactie overmaken op bankrekeningnummer NL21INGB0000005850, t.n.v. Vastenactie in Den Haag. Wilt u daarbij alstublieft het verplichte projectnummer 402165 vermelden? Heel hartelijk dank.