• darkblurbg

Zoals u wellicht weet steunt onze parochie dit jaar, in het kader van de vastenactie, een project uit Oeganda. Het gaat concreet om een bijdrage voor de opleiding van vrouwen in een vluchtelingenkamp in het noorden van dat land. De bewoners van dat kamp zijn gevlucht voor de burgeroorlog in Soedan en hebben zonder onze hulp nauwelijks uitzicht op een menswaardige toekomst. Meer informatie vindt u elders op deze website.

Wij steunen dat project ook vanwege de betrokkenheid van Sander Kesseler, die zijn studie gevolgd heeft aan het Sint Janscentrum in Den Bosch. Hij is medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling van het onderwijs in dat kamp.

Wekelijks worden er vanuit het kamp brieven gestuurd om u op de hoogte te houden van alle omstandigheden en ervaringen ter plaatse, zodat u weet waar uw bijdrage uiteindelijk terecht komt en dat u merkt hoe noodzakelijk het is dat wij daar een helpende hand uitsteken.

22-02-2021: Bericht van Priester Sander Kesseler
01-03-2021: Verschil in Stammen
08-03-2021: Droogte
17-03-2021: Mama Pasca
22-03-2021: De reden van het project