• darkblurbg

Op de woensdagen van de oneven weken worden er in de pastorie van 't Heike (Bisschop Zwijsenstraat 3) thema avonden georganiseerd. Via deze thema avonden proberen we een gevarieerd aanbod van geloofsgesprekken, geloofsonderricht en onderlinge ontmoeting te realiseren. De onderwerpen zijn dus wisselend, soms is er bijvoorbeeld een gespreksavond over de Twaalf Artikelen van het Geloof, terwijl er een andere keer bijvoorbeeld een film wordt vertoond.

Een thema avond begint steeds om 19:30 uur. Als u op de hoogte gehouden wilt worden overhet programma van de thema avonden, dan kunt u een mail sturen aan kapelaankoen@gmail.com.