• darkblurbg
  • darkblurbg

Eerste H. Communie
Kinderen uit de parochie die in groep 4 van de basisschool zitten nodigen we jaarlijks per brief uit voor de voorbereiding op de eerste H. communie. De viering waarin de kinderen de eerste H. communie ontvangen vindt meestal in april of mei plaats.
Heeft uw kind geen uitnodiging ontvangen maar wilt u uw kind wel aan de voorbereiding op de eerste H. communie laten deelnemen? Neem dan contact op met het centrale parochiesecretariaat of met het secretariaat van uw locatie.

2020
Vanwege de beperkende maatregelen ter inperking van het coronavirus zijn de communievieringen voor 2020 op alle locaties in onze parochie verdaagd. Zodra bekend is wanneer de vieringen alsnog plaatsvinden, dan zullen we dat aan de communicanten en hun ouders laten weten. U vindt deze informatie dan ook terug op deze website.

Lees hier alles over het sacrament van de Heilige Communie of eucharistie


Vormsel
Kinderen uit de parochie die in groep 8 van de basisschool zitten nodigen we jaarlijks per brief uit voor de voorbereiding op het vormsel. De viering waarin de kinderen gevormd worden vindt meestal in mei of juni plaats.
Heeft uw kind/heb je geen uitnodiging ontvangen maar wil uw kind/je wel aan de voorbereiding op het vormsel deelnemen? Neem dan contact op met het centrale parochiesecretariaat of met het secretariaat van uw locatie.

2020
Vanwege de beperkende maatregelen ter inperking van het coronavirus zijn de vormselvieringen voor 2020 op alle locaties in onze parochie verdaagd. Zodra bekend is wanneer de vieringen alsnog plaatsvinden, dan zullen we dat aan de vormelingen en hun ouders laten weten. U vindt deze informatie dan ook terug op deze website.

Lees hier alles over het sacrament van het vormsel