• darkblurbg
  • darkblurbg

Eerste H. Communie
Kinderen uit de parochie die in groep 4 van de basisschool zitten nodigen we jaarlijks per brief uit voor de voorbereiding op de eerste H. communie. De viering waarin de kinderen de eerste H. communie ontvangen vindt meestal in april of mei plaats.
Heeft uw kind geen uitnodiging ontvangen maar wilt u uw kind wel aan de voorbereiding op de eerste H. communie laten deelnemen? Neem dan contact op met het centrale parochiesecretariaat of met het secretariaat van uw locatie.

2021
De eerste communieviering voor de locaties St. Dionysius (Heike) en Petrus en Pauluskerk vindt plaats op zondag 10 oktober 2021 om 14:00 uur in de St. Dionysiuskerk. De voorbereidingsbijeenkomsten en de presentatieviering zijn in de Petrus en Pauluskerk. De informatieavond voor ouders is vastgesteld op dinsdag 25 mei om 20:00 uur in de Petrus en Pauluskerk. Meer informatie vindt u hier.

Nieuws over communievieringen op andere locaties volgt spoedig.

Lees hier alles over het sacrament van de Heilige Communie of eucharistie

Doe mee met de Eerste Communie!


Vormsel
Kinderen uit de parochie die in groep 8 van de basisschool zitten nodigen we jaarlijks per brief uit voor de voorbereiding op het vormsel. De viering waarin de kinderen gevormd worden vindt meestal in mei of juni plaats.
Heeft uw kind/heb je geen uitnodiging ontvangen maar wil uw kind/je wel aan de voorbereiding op het vormsel deelnemen? Neem dan contact op met het centrale parochiesecretariaat of met het secretariaat van uw locatie.

2021
De Vormselviering in de Petrus en Pauluskerk vindt plaats op zondag 17 oktober 2021. Nadere informatie volgt spoedig.

Lees hier alles over het sacrament van het vormsel