• darkblurbg

Praat mee in de synodale kerk!
Paus Franciscus wil ons meenemen in zijn toekomstdroom van een ‘synodale Kerk’: een Kerk die het evangelie verkondigt en ‘samen op weg gaat’ (dat is de letterlijke betekenis van het woord synode). Dit is niet alleen een binnenkerkelijke oefening, maar ook een opdracht naar buiten toe: als Kerk samen op weg gaan met andere gelovigen, niet-gelovigen, en met mensen in de marge van Kerk en samenleving. De paus moedigt elke gelovige aan om in dialoog te gaan. We luisteren we niet enkel naar elkaar, maar vooral luisteren we naar wat de Heilige Geest ons zegt door de anderen.

De synodale Kerk in onze parochie
Ook in onze parochie willen we samen deze weg bewandelen. In een eerste fase gaan we het gesprek aan in kleine groepjes van 4 tot 6 mensen. De kleine groepjes komen samen bij iemand thuis om onze ervaringen als gelovigen uit te wisselen. Hiervoor nemen we tot Pasen, 17 april 2022.

Al wat er aan vragen, thema’s, ervaringen en opmerkingen naar voren gekomen is in de eerste gesprekken wordt verzameld over de hele parochie. In een tweede fase zullen we deze thema’s bespreken, eveneens in de groepjes. Als derde fase volgt er een plenaire bijeenkomst, parochiebreed. Al deze ervaringen worden samengevat in een synthesetekst die vervolgens, via de Nederlandse bisschoppenconferentie, aan Rome wordt bezorgd.

Hoe kun je meedoen?
Als je wilt deelnemen aan een groepje, meld je dan aan via onderstaand formulier. Je kunt je individueel aanmelden of met een bestaande groep, bijvoorbeeld als werkgroep. Houd het klein, een groepje van zes is genoeg. Voor mensen die zich individueel aanmelden worden groepjes gevormd.

We zullen enkele richtvragen meegeven die kunnen helpen het gesprek op gang te brengen. Neem voor een eerste gesprek een uurtje de tijd. Na een eerste gesprek mogen er uiteraard meer volgen.

We willen je vragen om je voor maandag 7 maart aan te melden, om de eerste groepjes op tijd te kunnen vormen en te laten starten. Je ontvangt dan de benodigde informatie per e-mail.

Vragen? Stuur een mail naar synode@parochiedegoedeherder.nl.