Petrus en Paulusprogramma 'Oecumene' 2016-2017

Op 31 oktober 1517 heeft Luther 95 stellingen tegen het misbruik van aflaten op de deur van de slotkapel in Wittenberg gespijkerd. Zijn actie wordt als het begin van de Reformatie gezien. Wat hebben we in die “500 jaar” geleerd en wat moet nog veranderen?

De Petrus en Pauluskerk, de Protestantse gemeente te Tilburg e.o. en de Ekklesia Tilburg organiseren in het kader van het “Jaar van de Oecumene” een gezamenlijk programma met lezingen, tentoonstellingen, excursies, en natuurlijk ook momenten om samen te bidden en te zingen.

Wat was vijfhonderd jaar geleden de reden voor de breuk of scheuring? Niemand wilde de breuk eigenlijk. Ook Luther niet.

Is het geen tijd voor alle christenen om de handen ineen te slaan en te werken aan een betere wereld voor iedereen?

We organiseren in Tilburg maandelijks verschillende vormen van ontmoeting om bij deze vragen stil te staan.

Paus Franciscus reist op maandag 31 oktober 2016 naar het Zuid-Zweedse Lund om met de lutheranen 500 jaar Reformatie en 50 jaar oecumenische dialoog herdenken. Daarmee begint ook voor ons het “Jaar van de Oecumene” waarin we met elkaar in gesprek gaan.

 

Petrus en Pauluskerk

Vierwindenlaan 9-11

5037 MN Tilburg

Tel. 013-4670580

www.parochiedegoedeherder.nl

Opstandingskerk

Prof. Cobbenhagenlaan 8

5037 DC Tilburg

www.pkn-tilburg.nl

www.ekklesiatilburg.nl

 Informatie, contact en opgave:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 


Op woensdagavond 23 november willen we in de Pauluszaal het 'Oecumenejaar' beginnen met een lezing over Luther, waarin we inleidend met hem kunnen kennismaken. Dit zal voor onze kerkgemeenschap de officiële 'aftrap' zijn van dit nieuwe thema.
  • • We willen protestanten in onze kerk uitnodigen en andersom hopen we bij hen op bezoek te kunnen om te voelen waar de
      verschillen zijn, bij het bidden en zingen, bij het lezen van de Bijbel en stijl van preken.
  • • We laten horen en zien welke nieuwe inzichten de Reformatie heeft opgeleverd.
  • • We hopen te ontdekken hoe en waar we beter kunnen samenwerken.

 Woensdag 23 november 2016

"Luther voor dummies"
Lezing met PowerPoint door dominee Dick Wursten van de Verenigde Protestantse Kerk in België (VPKB). Dick Wursten is Protestants theoloog, predikant, pedagogisch adviseur en inspecteur voor het protestants godsdienstonderwijs in dienst van de Vlaamse GemeenschapLezing door ds. Dick Wursten van de Verenigde Protestantse Kerk in België (VPKB). Hij is theoloog, predikant en pedagogisch adviseur

     Praktische informatie
• Aanvang: 20.00-22.00 uur

• Locatie: Pauluszaal Petrus en Pauluskerk

• Entree: € 5,-

 

Zaterdag 10 december 2016

Oecumenische Taizéviering in de Advent

     Praktische informatie
• Aanvang: 18.00 uur

• Locatie: Petrus en Pauluskerk

• Entree: Vrij


Woensdag 14 december 2016 

"Bijbel in de Nederlanden"

Lezing door prof. dr. Wim Weren, emeritushoogleraar Bijbelwetenschappen aan de Universiteit van Tilburg. Jarenlang gaf hij als decaan leiding aan de Theologische Faculteit Tilburg. In het kader van de Katholieke Bijbelstichting (KBS) werkte hij als vertaler en coördinator mee aan de geheel herziende uitgave van de Willibrordvertaling (KBS).

    Praktische informatie
• Aanvang: 20.00-22.00 uur

• Locatie: Pauluszaal van Petrus en Pauluskerk

• Entree: € 5,-

 

Zaterdag 17 december 2016

Excursie naar de tentoonstelling “Heilig Schrift – Tanach, Bijbel en Koran"

Excursie naar de tentoonstelling in museum Catharijneconvent, Utrecht.

    Praktische informatie
• Aanvang: 
13.30 verzamelen in museum

• Locatie: Museum Catharijneconvent, Utrecht

• Entree: Toegang museum + toeslag rondleiding  € 3,-

• Graag aanmelden via parochiecentrum Petrus en Pauluskerk

Info: zie www.catharijneconvent.nl 

 

Woensdag 18 januari 2017

Tafelpraat

Luther was een groot eter en prater aan tafel. Economie, opvoeding, oecumene en de bijbel. Veel komt op tafel. We gaan eten met elkaar en praten met Luther in de kring

    Praktische informatie
• Aanvang: 18.00-20.00 uur

• Locatie: Opstandingskerk aan de Prof. Cobbenhagenlaan 8

• Entree: € 5,-

• Graag aanmelden via parochiecentrum Petrus en Pauluskerk

 

Zondag 22 januari 2017 16.30 uur

Oecumenische Taizéviering

in de Bidweek voor de Eenheid

    Praktische informatie
• Locatie: Opstandingskerk aan de Prof. Cobbenhagenlaan 8

• Aanvang 16.30 uur

• Entree: vrij 


Februari 2017

Expositie Lutherliederen geschilderd

Expositie van de meditatieve schilderijen die Jeltje Hoogenkamp heeft gemaakt bij Lutherliederen. Met in haar bagage vorm- en kleursymboliek koos zij voor specifieke versregels, kenmerkend voor het hele lied. Meditatieve schilderijen die de kordate kracht van Luthers taal overbrengen.

    Praktische informatie
• Datum: woensdag 1 februari tot en met woensdag 1 maart
• Openningstijden: dagelijks van 9.00 tot 11.30
Extra openingstijden: 4 februari en woensdag 15 februari van 14.00 – 16.00 uur
• Locatie: 
Opstandingskerk aan de Prof. Cobbenhagenlaan 8

 

Woensdag 15 februari 2017 20.00-22.00 uur

“De lichte Luther”

Lezing over Luther en zijn omgang met kunst, gedichten, muziek en tafelgesprek

    Praktische informatie
• Aanvang: 20.00-22.00 uur

• Locatie: Opstandingskerk aan de Prof. Cobbenhagenlaan 8

• Entree: € 5,-

 

Woensdag 22 februari 2017

“De verbeelding van het geloof in de reformatietijd.”

Lezing door dr. Marcel Gielis, emeritus docent geschiedenis van kerk en theologie aan de Universiteit van Tilburg

    Praktische informatie
• Aanvang: 20.00-22.00 uur 

• Locatie: Pauluszaal van Petrus en Pauluskerk

• Entree: € 5,-


Zaterdag 11 maart 2017 

Oecumenische Korenmiddag

Waarop koren elkaar ontmoeten en aansprekende liederen uit hun traditie ten gehore brengen. Deze korenmiddag vindt plaats in de Petrus en Pauluskerk en wordt georganiseerd vanuit de Raad van Kerken. Aan deze middag nemen allerlei koren deel uit verschillende christelijke denominaties. Het eerste deel van het programma zal eruit bestaan dat de koren afzonderlijk een lied laten klinken dat kenmerkend is voor de eigen traditie en het eigen repertoire. Zo zullen er liederen zijn uit de Protestantse Kerk, uit de Nieuw Apostolische Kerk, maar ook van de Surinaamse Christenen. Er zullen natuurlijk ook katholieke koren deelnemen die een eigen genre ten gehore brengen, want de katholieke kerk herbergt een veelheid aan muziekstijlen. Na het eerste programma-onderdeel zal er ruimte zijn voor een vrije kennismaking en uitwisseling met een kopje koffie en thee. Daarna gaan de koren gezamenlijk aan de slag om onder leiding van Hanna Rijken een of meerdere liederen in te studeren uit de Lutherse traditie. Hanna Rijken is theoloog en musicus en onder andere gespecialiseerd in de liederen van Luther. De korenmiddag zal tot ongeveer 17.00 uur duren. De middag staat ook open en is ook interessant voor toehoorders

    Praktische informatie
Aanvang: 14.00 uur

 Locatie: Petrus en Pauluskerk

Toegang gratisZaterdag 25 maart 2017

Oecumenische Taizéviering

In de Veertigdagentijd

    Praktische informatie
Aanvang: 18.00 uur 

 Locatie: Petrus en Pauluskerk

 Entree: Vrij

 

Woensdag 5 april 2017

Filmavond “Luther”

In het jaar 1505 doet de jonge Martin Luther tijdens een hevig onweer de belofte dat hij zal intreden in het klooster. Verscheurd door een gevoel van eigen zondigheid en angst voor een straffende God wordt Luther al snel door zijn biechtvader op pelgrimstocht gestuurd naar Rome. Daar komt hij in aanraking met de levendige handel in relikwieën en aflaten van de Rooms-katholieke kerk. Terug in Wittenberg wordt Luther benoemd tot doctor en hij begint colleges te geven. In deze periode schrijft hij zijn 95 stellingen tegen de aflaatverkoop. Hierdoor komt hij in een ernstig conflict met de Rooms-katholieke kerk. De paus doet er alles aan om Luther zover te krijgen dat hij zijn leer herroept. Martin Luther wil echter vasthouden aan de Bijbel.

    Praktische informatie
Aanvang: 20.00-22.00 uur 

 Locatie: Opstandingskerk aan de Prof. Cobbenhagenlaan

 Entree: € 5,-

 
 

Zaterdag 13 mei 2017

Stadswandeling door Dordrecht

verzorgd door gidsen van Gilde Dordrecht. 

    Praktische informatie
 Aanvang: volgt nog 

 Locatie: Dordrecht

 Entree: € 2,50

 

 

Zaterdag 24 juni 2017

Kerkepad door Tilburg-West

Een (be)zoektocht langs kerkgemeenschappen georganiseerd door de Raad van Kerken Tilburg

 

De Raad van Kerken Tilburg-Goirle organiseert dit jaar op zaterdag 24 juni het traditionele Kerkenpad in Tilburg-West. Belangstellenden kunnen zes kerkgebouwen in dit gedeelte van de stad bezoeken. De gebouwen zijn open van 13.00 tot 17.00 uur. In Tilburg heeft elk kerkgenootschap de gelegenheid zich gedurende een half uur te presenteren aan de bezoekers. Het is mogelijk een vastgestelde route te lopen langs de zes kerkgebouwen. Men kan ook op eigen tempo en in willekeurige volgorde een of meer kerken aandoen. Overal is een programma waarin de kerkgenootschappen iets van hun eigenheid laten zien. In elk gebouw is koffie, thee en limonade verkrijgbaar. Voor de kinderen wordt een leuke speurtocht met stempelkaart en mooie prijsjes uitgezet.

 

De route start om 13.15 uur in de kapel van Notre Dame, St. Olof-laan 1. Daarna kan men naar de Opstandingskerk lopen of fietsen, waar de Protestantse Gemeente Tilburg en Ekklesia Tilburg zich presenteren. Vervolgens kan men de Cobbenhagenlaan oversteken en Studentenkerk Maranatha bezoeken. Aan de Verbernelaan ligt het kerkgebouw van de Nieuw-Apostolische Kerk, waar om 15.30 uur een klein orgelconcert zal beginnen. Daarna kan men het gebouw van het Apostolisch Genootschap aan de Conservatoriumlaan bezoeken. De middag wordt om 17.00 uur met een gezamenlijke vesperdienst afgesloten in de Petrus en Pauluskerk aan de Vierwindenlaan.

    Praktische informatie
 Aanvang: 13.00 uur

Kerkenpadroute zaterdag 24 juni, 13.00 – 17.00 uur
   13.15 uur Notre Dame, St. Oloflaan 1
     Opstandingskerk, Prof. Cobbenhagenln 8
     Studentenkerk Maranatha, Prof. Cobbenhagenln 19
     Nieuw-Apostolische Kerk, Professor Verbernelaan 9
  
15.30 uur Orgelconcert in Nieuw-Apostolische Kerk
     Apostolisch
Genootschap, Conservatoriumlaan 175
  
17.00 uur Vesperdienst in Petrus en Pauluskerk

•    Kosten: Gratis deelname

 

 

 


 

Donderdag 12 oktober 2017

Inleidende lezing

Inleidende lezing over de Luthertentoonstelling in het Catharijneconvent te Utrecht door dr. Marcel Gielis

    Praktische informatie
Aanvang: 20.00

 Locatie: Petrus en Pauluskerk

 Entree: € 5,00

 

 

Donderdag 26 oktober 2017

Luthertentoonstelling in het Catharijneconvent te Utrecht

We beginnen daar om 14.15 uur.

Voor de liefhebbers is er later om 20.00 uur in de Domkapel de gelegenheid om de wekelijkse Choral Evensong bij te wonen. Met dit oecumenisch project waarin het zingen van psalmen centraal staat, wordt een plek van verstilling en gebed, meditatie, schoonheid, rust en ontmoeting aangeboden in de hectiek van het doordeweekse bestaan in de binnenstad van Utrecht. Projectleider is theoloog en musicus Hanna Rijken.

    Praktische informatie
Aanvang: 14.15

 Locatie: Catharijneconvent te Utrecht

 Entree: € 5,00